FORUM MARINUM HAR ETT ”INTELLEKTUELLT SAMVETE”!

Kasper Westerlund

Forum Marinum är unikt på många sätt – inte minst på grund av sin omfattande museifartygsflotta och kombinationen av att verka både som museum och som en aktiv evenemangs- och mötesplats. Det maritima centret upplevs av många som en ung organisation som vuxit kraftigt på kort tid. Det stämmer att utvecklingen och tillväxten i såväl samlingar som verksamhet sedan starten 1999 varit nästan hisnande, men i själva verket inleddes den sjöhistoriska museiverksamheten i Åbo redan 1936 och den har – och det här är viktigt – med Forum Marinum som en länk i kedjan, fortgått oavbrutet sedan dess. ”Gammal är äldst” heter det och här ligger en av centrets styrkor. En ungdomlig organisation med ett långt minne.

sjohist_1936001

Här börjar historien om det maritima centret. Gårdsbyggnaden vid Tavastgatan 30, där Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi var inrymt 1936–1943. I bakgrunden skymtar Pantern. Byggnaden liksom också Sigyn skadades svårt vid bombardemang i februari 1940. Foto: Sven Andersson 1936, SHIÅA.

 

Då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi (sedan 1999: institutet) grundades som det första sjöfartsmuseet i vårt land var ambitionen att skapa ett nationellt museum för landets sjöfart och man började tidigt planera för ett nybygge på den tomt där Wäinö Aaltonens museum står idag. En aktiv insamling av föremål, arkivalier och litteratur inleddes och år 1939 inköptes skonertskeppet Sigyn som kom att bli Finlands första museifartyg. Där, för drygt 80 år sedan, börjar historien om det som sextio år senare skulle utvecklas till Forum Marinum – landets i särklass mest omfattande sjöfartsmuseum.

Krigsåren och de ekonomiskt svåra tider som följde skrinlade de storslagna planerna på ett nybygge, men kvävde inte entusiasmen för att ta tillvara och dokumentera det maritima kulturarvet. Till detta bör tilläggas att man var ute i rätt tid. Material strömmade in och redan efter ett år var den första museibyggnadens tre rum vid Tavastgatan 30 fyllda. Som museum fick Sjöhistoriska trots allt aldrig luft under vingarna. Museets mångårige ordförande, professor Nils Storå, har sammanfattat det på ett träffande sätt: ”Sjöhistoriska museets vid Åbo Akademi historia är i hög grad en historia om ett litet museum med stora samlingar, ett enmansmuseum med en stor krets av gynnare och vänner, en utåtriktad institution med verksamhet i förseglade packlådor.”

sjohistinterior_1937001

Ett hörn i Sjöhistoriska museet 1937. Bilden är en av få existerande interiörbilder från museets första byggnad. I mitten ett skeppsporträtt föreställande fullriggaren Arvio från Nystad, kapten A.F. Gadd, signerad And. Lind, London 1878. Samlingen av kaptenstavlor och skeppsporträtt uppgår idag till över 200 st. och de ingår i föremålssamlingen som är deponerad i Forum Marinum. SHIÅA

 

På sikt ledde resurs- och utrymmesbristen till att museets föremålssamling (1 500 nummer) deponerades i Åbo sjöfartsmuseum i Observatoriet på Vårdberget år 1985. Verksamheten hade redan långt tidigare inriktats på arkiv, bibliotek och forskning och utmynnade i den intensifierade seminarie- och publikationsverksamhet som inleddes i början av 1980-talet och som alltjämt är en viktig del av kärnverksamheten.

sjohist_bibliotek

Sjöhistoriska institutets bibliotek omfattar ca 600 hyllmeter sjöhistorisk och nautisk litteratur från 1600-talet till våra dagar. Foto: Thomas Wilman.  

 

Sjöhistoriska institutets samlingar består idag i runda tal av 1 500 hyllmeter material från sex århundraden; ett bibliotek med ca 10 500 katalogiserade titlar varav de äldsta utgavs på 1640-talet; drygt 80 000 fotografier; drygt 4 600 skeppsdagböcker (loggböcker); brev, rederiarkiv; tusentals båt- och fartygsritningar samt sjökartor och atlaser från hela världen, från 1500-talet till våra dagar. Samlingarna omfattar också aktivt insamlat traditionsmaterial i form av uppmätningsritningar och bandade intervjuer. Med dessa band kan vi idag t.ex. låta en handfull svenska, finländska och åländska sjömän som seglade ombord i Sigyn då det begav sig komma till tals.

sjohist_arkiv

Sjöassuransföreningen i Finland grundades som Finlands första sjöförsäkringsbolag i Åbo år 1850. Under de 133 år bolaget var verksamt kom det att ha ett mycket stort inflytande på landets sjöfart. Föreningens arkiv ingår i Sjöhistoriska institutets samlingar. Foto: Thomas Wilman

 

Cirkeln sluts

Det unika samboförhållande som inleddes våren 2000 då Sjöhistoriska institutet flyttade in i Forum Marinums huvudbyggnad innebar att en cirkel kunde slutas och det har varit synnerligen gynnsamt för båda parter. Listan på synergier kunde enkelt göras mycket lång, men framförallt har det handlat om att komplettera och stöda varandra. Gemensamma projekt har bl.a. kretsat kring utställningar, insamling och samtidsdokumentation. För Forum Marinums del har samboendet inneburit tillgång till en veritabel skattkammare att ösa ur och bygga utställningar på. För Sjöhistoriskas del skapades en unik plattform för att tillgängliggöra det omfattande arkiv- och biblioteksmaterial som samlats in under decennier. Resultatet: ett museum som inrymmer en universitetsinstitution, eller omvänt: en universitetsinstitution verksamt i ett museum. Den symbios som uppstod ledde till att man tillsammans kunde förverkliga de storslagna planerna på ett nationellt museum för landets sjöfart som närdes inom Akademin redan under 1930-talet.

Att Sjöhistoriska institutets samlingar, som det unika kulturarvskorpus de sammantagna utgör, kan betraktas som det maritima centrets ”intellektuella samvete” – en outtömlig källa för forskning och utställningar – myntades av en tidigare chef för Vasamuseet i Stockholm i samband med ett besök hos oss för några år sedan. Vi är förstås benägna att hålla med! Få museer kan stoltsera med ett lika gott samvete!

 

Skribenten är intendent och föreståndare för Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, viceordförande i Stiftelsen för museifartyget Sigyn och medlem i Forum Marinums styrelse och dess arbetsutskott


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s